Thise

Thise

Ost med Passion.

Thise mejeri är Danmarks näst största mejeri och har framställt kvalitetsostar i god pionjäranda.
Ekologiska kvalitetsostar som alla har sin storyteller och unika karaktär.

Scroll to Top