Lingon svenska KRAV

Våra ekologiska vilda lingon kommer från skogarna i norra Sverige. I Sverige är lingon vanligt i gles barrskog. Lingon är mycket tåliga mot kyla, men växer dåligt när somrarna är mycket varma och torra.

Lingonen är vildväxande och plockas för hand och transporteras direkt till produktionsanläggningen som ligger i närområdet. I anläggningen rensas och sorteras bären för att sedan frysas in.

Scroll to Top