Korgtilt

För bättre resultat vid diskning av glas. Korgtilten är en separat ram som
diskkorgen placeras ovanpå innan den ställs in i diskmaskinen. Lutningen som ramen skapar minimerar den ”pöl” av vatten som annars ligger kvar i glasens fötter när diskkorgen kommer ut från diskmaskinen.

Scroll to Top