InStore

Med vårt system Instore är vi först i världen med att erbjuda odling av gurka inomhus direkt i butik. Tekniken i InStore bygger på företagets befintliga anläggning i Härnösand, men har anpassats till mindre skala. InStore erbjuder en lösning med vertikalodlade grönsaker utan solljus.

Systemet övervakas och styrs av vår mjukvara PICS. Tack vare mjukvaran kan vi optimera output samt ha möjlighet att prognostisera skördar och optimera planering. InStore är en perfekt start för den som är intresserad av butiksproducerade grönsaker och örter.

Scroll to Top