Disperator Holding AB

DISPERATOR MATAVFALLSPROCESSOR GTS E-65

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beskrivning

MASKINELL HANTERING OCH INSAMLING AV MATAVFALL
* Finfördelning och transport av matavfall med
minimal tillsats av vatten
* Bibehåller energiinnehållet för rötning och biogasproduktion
i efterföljande led
* Förbättrad hygien, arbetsmiljö och ergonomi
vid arbete i köksmiljö. Hantering, lagring och
tömning av avfallskärl försvinner
* Snabbt omhändertagande av matavfall med
hög tillförlitlighet
* Enkel hantering och rengöring
* Reducerat transportbehov och lägre
ostnader för hämtning av matavfall
Matavfallsslammet är ett utmärkt substrat för biogasframställning.
DISPERATOR bistår vid projektering och dimensionering.

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top