Blåbär svenska KRAV

Våra blåbär är vildväxande och plockas för hand och transporteras direkt till produktionsanläggningen som ligger i närområdet. I anläggningen rensas och sorteras bären för att sedan frysas in.

Blåbären är KRAV-certifierade vilket innebär att ingen plockning är tillåten på hyggen de tre närmaste åren efter trädplantering, eftersom skogsplantorna ofta är behandlade med kemiska medel.
Området får heller inte ligga för nära trafikerad väg eller annan föroreningskälla. Dessutom ska cesiumhalten i marken kontrolleras och får inte överstiga de gränsvärden KRAV har satt upp.
Ett socialt ansvarstagande är också en viktig del i KRAV-märkningen.

Scroll to Top