Basic American

Basic American

Basic American Foods är ledande inom torkad potatis och bönor.
Företaget är familjeägt och grundades 1933.
Med nästan 40 patent är Basic American Foods en erkänd ledare inom forskning och utveckling.

Våra potatis- och bönprodukter är gjorda av 100% USA odlade potatis och bönor. De kokas, torkas och förpackas med hjälp av vår patenterade teknik och stränga kvalitetsspecifikationer.

Scroll to Top