SD Navigo Pizza
Sveba Dahlen AB

SD Amigo Pizza

Den nya generationen Panel till pizzaugn

Dela med sig:

Facebook
Twitter
LinkedIn

SD Amigo Pizza Kontrollpanel för Pizzaugnar är en exceptionellt användarvänlig kontrollpanel. Fullmatad med funktioner som separata inställningar för front-, topp- och bottenvärme, veckoschema och klockfunktion, ett backup-batteri samt både automatisk och manuell turbofunktion. Denna panel erbjuder allt som behövs för en professionell pizzaugnsupplevelse!

Backup-batteri.
Klockan och veckoschemat kommer inte att förlora sitt minne vid eventuellt strömavbrott.

Bytbart backup-batteri.
Om backup-batteriet tar slut kan det bytas ut, och en indikation på urladdat batteri visas på displayen.

Enkel inställning för klocka och veckoschema.
Veckoschema med på/av-funktion. Ställ in tid och temperatur, och ugnen kommer att värmas upp och stå startklar bagaren anländer till jobbet. Ugnen stängs av vid den angivna tiden. Indikatorn lyser när funktionen är aktiv.

Snabb turbofunktion.
Ugnen värms snabbt upp till den inställda temperaturen.

Manuell turbofunktion.
Den manuella turboknappen åsidosätter de inställda effektinställningarna för att kompensera för eventuell temperatursänkning. Ugnens inställningar ändras tillfälligt till 100% effekt på alla elementgrupper tills den når den valda bakningstemperaturen. Turbofunktionen återgår sedan till de inställda effektregleringarna. LED-indikation när funktionen är aktiv.

Knappar för separat inställning av över-, över- och under värme.
Full kontroll över bakprocessen.

Display med klocka.
När ugnen är avstängd visar panelen klockan med riktig tid.

LED-display.
LED-display med vitt ljus och funktionalitet med 3-4 tecken eller siffror.

AC-skydd.
Möjliggör anslutning av ugnen till en mindre strömbrytare.
Ugnen fördelar strömmen till de platser som behöver det mest.

Kontakt

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top