Pac från början till nu

Pac startades 1973 av K-E Ahlm i Örebro. Känslan för material i kombination med smarta lösningar och effektiv produktion gav tidigt kundnyttor ute på fältet. Allra första produkten var kartonger till den lokala skoindustrin. Även idag kan man säga att Pac:s koncept bygger på samma tankar som då. Vi erbjuder förbrukningslösningar så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet. Huvudkontoret ligger fortsatt i Örebro och huserar idag i ett energieffektivt logistikcenter på 20 000 kvm. År 2018 omsatte vi 435 miljoner SEK och hade 70 anställda.

Pac ska vara ledande i Norden inom förbrukningslösningar
På Pac har vi produkterna, logistiken och kompetensen att lösa våra kunders behov av engångs- och förbrukningsartiklar. Vi har en tydlig ambition att utvecklas tillsammans med såväl nya som nuvarande kunder. Pac har kort och gott en tydlig tillväxtambition. Vi strävar ständigt efter att söka nya lösningar som är mer effektiva, hållbara och lönsamma jämfört med de som finns tillgängliga idag på marknaden.

Pac ska underlätta vardagen
Det gäller för alla i vårt system – såväl kunder, leverantörer, samarbetspartners som medarbetare. Med hjälp av Pac ska individer och företag få en enklare vardag och utvecklas framåt på ett långsiktigt och hållbart sätt. Här finns erfarenheten och kraften att utveckla kunderna och varandra. Engagemang är ledstjärnan för allt på Pac. Det ska kännas i alla kontakter med bolaget.

Scroll to Top