Korv-Görans Kebab Oy Ab

Korv-Görans Kebab Oy Ab

”Vi satsar fullt ut på en modern, kostnadseffektiv och säker livsmedelsproduktion där vi erbjuder såväl yrkesmänniskor som konsumenter högkvalitativa produkter. Våra produkter är sedan länge tillbaka snabbmatsklassiker och vi har blivit en betydande aktör inom HoReCa-sektorn och detaljhandeln.

Vår huvudprodukt är kebabkött, dessutom tillverkar vi helkötts- och kycklingprodukter samt dressingar. Förutom i samtliga butikskedjor i Finland hittas även flera av Görans produkter i bland annat Sverige. Vi tillverkar också varumärkta produkter åt andra livsmedelsföretag samt fungerar som underleverantör åt dem.

De senaste åren har vi satsat på att modernisera produktionen. Vår nya fabrik slog upp portarna sommaren 2019 och sysselsätter ungefär 75 duktiga yrkesmänniskor. Varmt välkommen att besöka oss och bekanta dig med vår produktion och verksamhet!”

– Gustav Granholm verkställande direktör

Modern produktion
Kontinuerlig utveckling är en del av Korv-Görans Kebabs främsta värderingar. Genom en ny miljövänlig produktionsanläggning har man kunnat minska sina årliga koldioxidutsläpp med 938 ton.

Två tidigare milstolpar är utvecklingen av lösfrysta produkter år 2012 och en förnyad tillverkningsmetod för färdigstekta kebabflarn år 2015. Dessa satsningar satte grunden till företagets stora utveckling som fortsätter ännu idag. I december 2021 togs ett eget styckeri i bruk i anslutning till den befintliga produktionsanläggningen. Styckeriet säkerställer råvarutillförseln och möjliggör en hög produktkvalitet. Dessutom främjas inhemska köttproducenter.

Kvalitet, kundfokus och säkerhet
Verksamheten grundar sig på hög livsmedelssäkerhet, god smak samt utmärkt kvalitet – till konkurrenskraftiga priser. Korv-Görans Kebab är ISO 22000-certifierad sedan 2008 och sedan 2020 även FSSC 22000-certifierad.

Högklassig kundservice framkommer bland annat genom företagets lyhördhet gentemot konsumenterna och marknaden. Tack vare en flexibel verksamhet testas nya produkter nästan varje vecka. Så långt som möjligt används finländska köttråvaror och man har minimerat användningen av tillsatser.

Kontakta oss

Scroll to Top