FURMIS TOMASZ FURMANSKI

FURMIS TOMASZ FURMANSKI

Företaget grundades 1998. Baserat på många års erfarenhet tillverkar vi termiska leveranspåsar för transport av pizza och andra livsmedelsprodukter som kräver bibehållande av temperaturkonsistens. Vi har skapat en produkt som är gjord av beprövade, hållbara och lätttvättbara material. Våra produkter har verifierats genom många års tester, under olika, ofta extrema förhållanden.

Kontakta oss

Scroll to Top