Agtira AB

Agtira är ett Forsknings- och utvecklingsbolag i FoodTech branschen, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion.

Genom intelligent akvaponi och Artificiell Intelligens (AI), har vi skapat konceptet Härodlat genom odling direkt i anslutning till konsument.

Agtira är världsledande på kultiveringssystem för grönsaker, örter och fisk i urbana miljöer. Med ambitionen att konstant utveckla teknik och AI mjukvara för att optimera skörden.

InStore

Med vårt system Instore är vi först i världen med att erbjuda odling av gurka inomhus direkt i butik. Tekniken i InStore bygger på företagets befintliga anläggning i Härnösand, men har anpassats till mindre skala. InStore erbjuder en lösning med vertikalodlade grönsaker utan solljus. Systemet övervakas och styrs av vår mjukvara PICS. Tack vare mjukvaran kan vi optimera output samt ha möjlighet att prognostisera skördar och optimera planering. InStore är en perfekt start för den som är intresserad av butiksproducerade grönsaker och örter.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top